WENZHOU TINAFOR
AUTOMOBILE BEARING
CO.,LTD
温州天纳福汽车轴承股份有限公司
地址:浙江省瑞安国际汽车配工业园区罗凤西路588号
         Industry Zone,Zhejiang,China
电话:0086-577-6535 3530
传真:0086-577-6535 1121
网址:www.tinafor.com 邮箱: xgf@tinafor.com
            sale@tinafor.com
            ok@tinafor.com
联系信息
亲爱的顾客,感谢您的留言,我们将会第一时间回复您!
点击切换验证码
电话:0086-577-65353530 传真:0086-577-65351121
E-MAIL:SALE@TINAFOR.COM
地址:浙江省瑞安国际汽车配工业园区罗凤西路588号
浙ICP备00000000